...
Back to Top
DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli Twoje dziecko urodziło się z wadą kończyny dolnej, ta grupa jest dla Ciebie! TUTAJ znajdziesz Rodziców, którzy zmagają się z podobnymi problemami. Nieformalna grupa wsparcia powstała w 2013 roku z inicjatywy rodziców, których dzieci borykają się z rzadkimi schorzeniami kończyn dolnych. Jest kopalnią wiedzy na tematy związane z leczeniem rehabilitacją oraz pomocą w przezwyciężaniu trudności życia codziennego. Wymiana doświadczeń, poglądów oraz możliwość poznania ludzi z podobnymi problemami pomaga przetrwać chwile osamotnienia czy zwątpienia. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Dołącz do nas

FB link
JAK ZAŁOŻYĆ SUBKONTO
subkonto
Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.