...
Back to Top
MISJA

Jesteśmy po to, aby pomagać dzieciom z rzadkimi wadami kończyn dolnych. Organizujemy aktywne warsztaty oraz wyjazdy integracyjne. Chcemy skupiać się głównie na prawidłowym funkcjonowaniu dziecka po danym etapie leczenia. Chcemy, aby dzieci, pomimo świadomości swoich ograniczeń, były pewne siebie, znały swoje silne strony, mogły rozwijać swoje pasje nie będąc postrzeganymi poprzez pryzmat niepełnosprawności.

Statut

Odpis KRS

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2021

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.